Generali AOV Extra

Generali

Wanneer u als zelfstandige, directeur-grootaandeelhouder, vrije beroepsbeoefenaar, freelancer of zzp’er geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, hoeft u niet te rekenen op de overheid. Uiteraard kunt u terugvallen op de Wet Werk en Bijstand, maar voor een uitkering moet u eerst uw eigen vermogen aanspreken. Daar valt ook de eigen koopwoning onder. Bovendien telt het inkomen van uw partner mee.

Voor de continuïteit van uw bedrijf en het behoud van uw levensstandaard is een arbeidsongeschiktheidsverzekering onontbeerlijk. Generali biedt diverse goede AOV verzekeringen.

Wat is verzekerd bij Generali AOV (Extra)?
Een Generali AOV biedt u als ondernemer:
* een uitkering om inkomensverlies op te vangen in een periode van arbeidsongeschiktheid
* zowel bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval als door ziekte
* de hoogte van de uitkering is onder andere afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid
* ook sommenverzekeringen mogelijk
* u bepaalt zelf vanaf welk arbeidsongeschiktheidspercentage u een uitkering wilt ontvangen.

Het AO-criterium waarop in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid uw mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald, is altijd ‘beroepsarbeidongeschiktheid’. Er wordt gekeken in hoeverre u nog in staat bent uw beroep uit te oefenen.

Generali kent de AOV en de AOV Extra.

* de Generali AOV Extra gaat ook in de daar op volgend jaren uit van ‘beroepsarbeidongeschiktheid’.
* de Generali AOV verzekert u de daar op volgende jaren van arbeidsongeschiktheid op basis van ‘passende arbeid’.

Dit is een ruimer begrip dan ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’, waardoor de kans dat u arbeidsongeschikt wordt verklaard kleiner is. Bij ‘passende arbeid’ wordt gekeken naar werkzaamheden die u nog wél kunt doen op basis van uw opleiding, vroegere werkzaamheden en bekwaamheden. Het kan dus zijn dat u dan ander werk moet accepteren ook buiten de eigen onderneming.

De dekkingen voor beide AOV’s zijn standaard zeer uitgebreid. De Generali AOV Extra biedt daarboven een aantal extra’s zoals een optieregeling, een extra uitkering bij een ongeval, een vergoeding bij opname in het ziekenhuis en een vergoeding voor het verhalen van schade op een derde.

Aanvullende dekkingen Generali AOV (Extra)

Generali kent een tweetal aanvullende dekkingen:
* de Generali Lastendekking dekt alle zakelijke lasten die doorlopen op het moment dat u arbeidsongeschikt bent
* de Generali Vervangingsdekking dekt de kosten van het inhuren van een bekwame vervanger op het moment dat u arbeidsongeschikt bent.

Voordelen Generali AOV (Extra)

De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Generali hebben de volgende voordelen:

* speciale tarieven voor starters, jonge ondernemers en mensen die voor ’t eerst een AOV bij Generali sluiten
* telefonische counselling via Arcadi en andere preventieve diensten (in te zetten door Generali)
* begeleiding bij re-integratie via onder andere Heling & Partners
* uitbreiding eindleeftijd voor beroepen met een beperking van de eindleeftijd
* recht op premierestitutie bij arbeidsongeschiktheid
* overstapregeling: eenvoudig overstappen van de ene maatschappij met uitlooprisico naar Generali
* deze verzekering kan opgenomen worden in het Generali Ondernemersprogramma

Meer over de Generali AOV'S
Generali Opbouw AOV en Opbouw AOV Extra
Generali AOV Exact
Contractstermijnen Generali Inkomensverzekeringen

Voor de exacte omschrijving van de dekking bekijk de aanvullende polisvoorwaarden Extra AOV en de polisvoorwaarden.

Wilt u meer informatie of deze AOV verzekering afsluiten? Neem contact met ons op.

U kunt ook een gratis AOV offertevergelijk aanvragen.