Generali Opbouw AOV en Opbouw AOV Extra

Generali

De Generali Opbouw AOV sluit aan bij de wensen en (financiële) mogelijkheden die een startende ondernemer vaak heeft. De verzekering is speciaal ontwikkeld voor u als jonge of startende zelfstandige die:

* een beperkte dekking voldoende vindt
* een volledige AOV nog te duur vindt
* op een later tijdstip wil doorgroeien naar een volledige AOV

Wat is verzekerd bij Generali Opbouw AOV ?
De Generali Opbouw AOV (Extra) verleent u een periodieke uitkering bij inkomensverlies ontstaan door:
* arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval
* arbeidsongeschiktheid als gevolg van een geclassificeerde ziekte

De Generali Opbouw AOV Extra biedt een aantal extra’s:
* een optieregeling
* een extra uitkering bij een ongeval
* een vergoeding bij opname in het ziekenhuis
* en een vergoeding voor het verhalen van schade op een derde.

De Opbouw AOV en de Opbouw AOV Extra kennen twee varianten: de Opbouw 5 en de Opbouw 12. Het onderscheidende verschil tussen deze varianten is het aantal ziektecategorieën dat gedekt is. De 5-variant dekt vijf ziektecategorieën en de 12-variant dekt twaalf ziektecategorieën. In de brochure Opbouw AOV (Extra) leest u exact welke categoriën wel en niet gedekt zijn.

Een geclassificeerde ziekte is een ziekte die valt onder één van de ICD-10 categorieën van ziekten. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), onderdeel van de Verenigde naties, inventariseert alle ziektes in de hele wereld, classificeert deze ziektes en brengt deze samen in één ‘boekwerk’, de ICD-10.

Doorgroeiregeling Generali Opbouw AOV Extra
Van een Opbouw AOV (Extra) 5 of 12 kunt u eenvoudig doorgroeien naar een Generali AOV (Extra) en dat kan zonder medische waarborgen. Voorwaarden van de doorgroeiregeling zijn:
* doorgroeien binnen 5 jaar
* bij afsluiten direct kiezen voor doorgroeien
* op moment van doorgroei mag u niet arbeidsongeschikt zijn
* er geldt een wachttijd van 180 dagen voordat de dekking ingaat

Natuurlijk kan doorgroeien ook met een tussenstap van de Opbouw AOV (Extra) 5 naar de Opbouw AOV (Extra) 12 en dan naar de Generali AOV (Extra). Doorgroeien van de Opbouw AOV naar de AOV Exact is niet mogelijk. Bij doorgroeien binnen vijf jaar naar de Generali AOV (Extra) krijgt u ook nog eens een aantrekkelijke korting.

Voordelen Generali Opbouw AOV Extra
* speciale tarieven voor starters, jonge ondernemers en mensen die voor ’t eerst een AOV bij Generali sluiten
* verzekering is op maat samen te stellen
* hulp en kostenvergoeding bij re-integratie
* geen onduidelijkheid bij claimen bij arbeidsongeschiktheid door ziekte
* lage premie, goede dekking, gunstige voorwaarden
* doorgroeien naar AOV of AOV Extra zonder medische waarborgen
* uitkering bij zwangerschapsverlof
* medische check-up éénmaal per twee jaar

Aanvragen offerte Generali Opbouw AOV Extra
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten. Bent u benieuwd naar onze brochure? Of wilt een offerte voor een Generali AOV aanvragen? Neem contact met ons op.

Meer over de Generali AOV'S
Generali AOV Exact
Generali AOV Extra
Contractstermijnen Generali Inkomensverzekeringen

Voor de exacte omschrijving van de dekking bekijk de polisvoorwaarden AOV en [url=http://www.goedkoopste-aov.nl/downloads/brochure_opbouwextra512.pdf]de brochure[/url.