Generali AOV Exact

Generali

De Generali AOV Exact biedt zekerheid ten aanzien van de hoogte van de uitkering op het moment van arbeidsongeschiktheid. Dit is interessant voor ondernemers die bij arbeidsongeschiktheid het exact verzekerd bedrag uitgekeerd willen krijgen, moeilijk kunnen aantonen dat er sprake is van inkomstenderving of sterk wisselende inkomsten hebben.

Het verzekerde bedrag op moment van arbeidsongeschiktheid is de basis van de uitkering. Het is een sommenverzekering.

Wat is verzekerd Generali AOV Exact?
De Generali AOV Exact onderscheidt zich van de andere Generali AOV’s op de volgende punten:
* Op het moment van arbeidsongeschiktheid is inkomensverlies geen voorwaarde voor wel of niet uitkeren
* Bovendien corrigeert Generali ook de uitkering niet op basis van het daadwerkelijk verdiende inkomen.
* Sommenverzekering.

Generali controleert regelmatig of uw verzekerd bedrag nog overeenkomt met 80% van uw gemiddelde inkomen. Maar zij doen dit niet op moment dat u arbeidsongeschikt bent. Met de Generali AOV Exact weet u exact waar u aan toe bent als u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt.

De AOV Exact kent alle voordelen van de Generali AOV Extra en gaat uit van het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid. Bovendien kent de Generali AOV Exact een aantal extra’s zoals de optieregeling, een extra uitkering bij ongeval, ziekenhuisopname en adoptie van een kind.

Voordelen Generali AOV Exact
• Geen discussie over aantonen inkomensverlies bij AO
• Uitkeringsbedrag exact verzekerd bedrag
• Gratis telefonische counselling
• Gratis medische check up 1x per twee jaar
• Gratis arbeidsdeskundig advies op aanvraag
• Begeleiding bij re-integratie
• Driejaarlijkse controle verzekerde bedrag
• Verhogings- en verlagingsrecht

Meer over de Generali AOV'S
Generali Opbouw AOV en Opbouw AOV Extra
Generali AOV Extra
Contractstermijnen Generali Inkomensverzekeringen

Voor de exacte omschrijving van de dekking bekijk de polisvoorwaarden en aanvullende voorwaarden Exact AOV.

Wilt u meer informatie of deze AOV verzekering afsluiten? Neem contact met ons op.

U kunt ook een gratis AOV offertevergelijk aanvragen.