Reaal Ondernemers AOV

Reaal

U bent op zoek naar een arbeidsongeschiktheidverzekering met een scherpe maandpremie. Een aov waarbij u zelf bepaalt welke risico’s u wel of niet meeverzekert. Dan is de REAAL Ondernemers AOV misschien iets voor u.

Kenmerken Ondernemers AOV van REAAL?

* Scherp tarief vergeleken met andere verzekeraars
* Kies vooraf wat u wel en niet verzekert
* Profiteer van 3 jaar lang hoge instapkorting
* Ontvang no-claimkorting na 2 'gezonde jaren'
* Sommenverzekering
* Versnelde acceptatie door tele-acceptatie

Wat verzekert u met de Reaal Ondernemers AOV?
Met de Reaal Ondernemers AOV verzekert u het risico van arbeidsongeschiktheid. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door een onafhankelijk specialist.

Welk bedrag verzekert u met de Reaal Ondernemers AOV?
U verzekert maximaal 80% van uw gemiddelde bruto-inkomen in de afgelopen 3 jaar. Het maximaal te verzekeren bedrag (de zogenaamde jaarrente) bedraagt € 100.000. Omgerekend komt dat neer op circa € 8.333 per maand.

No-claimkorting Reaal Ondernemers AOV

Na 2 jaar 2,5%
Na 3 jaar 5,0%
Na 4 jaar 7,5%
Na 5 jaar 10,0%
Na 6 jaar 12,5%
Wanneer van toepassing? Als u gedurende een periode van 2 jaar of langer niet arbeidsongeschikt bent.

Invloed op premie Reaal Ondernemers AOV
Door voor ingang van de verzekering dekking te verhogen of te verlagen heeft u invloed op de hoogte van de premie. Zo is de maandpremie gebaseerd op de eindleeftijd 55 lager dan die voor de eindleeftijd 65.

Verhoog of verlaag uw dekking van de Reaal Ondernemers AOV
* Eindleeftijd vanaf 55 jaar tot en met 65 jaar
* Uitkering na 1, 3 ,6 ,12 of 24 maanden
* Vast verzekerd bedrag of geïndexeerd bedrag

Wat is arbeidsongeschiktheid?
In jaar 1 van een eventuele arbeidsongeschiktheid kijkt de keuringsarts voor welk percentage u nog in staat bent om uw beroep uit te oefenen. In het 2e jaar kijkt de keuringsarts eventueel ook of u in staat bent om ander (lichter) werk (zogenaamde passende arbeid) te doen. Dit is afhankelijk van uw keuze voor aanvang van de verzekering. Kiest u vooraf voor passende arbeid in jaar 2 dan krijgt u 10% korting op uw maandpremie.

Dekking psychische klachten Reaal Ondernemers AOV
Standaard bent u verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid ontstaan door een burn out of andere psychische aandoeningen. In ruil voor een korting op de maandpremie kunt u deze dekking ook uitzetten.

Maandpremie zonder psychische dekking Reaal Ondernemers AOV
Beroepsklasse vs. Premiekorting

klasse 1 25%
klasse 2 20%
klasse 3 15%
klasse 4 10%
klasse 5 10%

Tip: premie Reaal Ondernemers AOV fiscaal aftrekbaar
De premie voor de REAAL Ondernemers AOV kunt u bij de aangifte inkomstenbelasting in mindering brengen op uw inkomen uit werk en woning (box 1). Daar staat tegenover dat u over de eventuele uitkering ook belasting betaalt.

Wilt u meer weten over de fiscale aspecten? Kijk dan op www.belastingdienst.nl

Gratis Health Protection
* Met een REAAL Ondernemers AOV heeft u recht op gratis coaching en advies.
* U krijgt advies op het gebied van juridische, financiële en opvoedkundige vragen.
* U kunt op eigen initiatief en zonder verwijzing gebruikmaken van dit programma.
* Er zijn geen extra kosten aan verbonden, ook niet voor uw gezinsleden.

Download
brochure Reaal Ondernemers AOV
voorwaarden AOV

Andere Reaal AOV verzekeringen:
Reaal UNIM PLUS AOV
Reaal Werknemers AOV
REAAL Uitgaven AOV
REAAL UNIM AOV

Wilt u meer informatie of deze AOV verzekering afsluiten? Neem contact met ons op.

U kunt ook een gratis AOV offertevergelijk aanvragen.