Reaal Werknemers AOV

Reaal

U bent een individuele werknemer en wilt inkomen verzekeren als aanvulling op de WIA. De Reaal Werknemers AOV maakt dat mogelijk.

Kenmerken Werknemers AOV van REAAL?
* één verzekering voor u en uw partner
* beoordeling op basis van passende arbeid, WIA hanteert gangbare arbeid.
* recht op uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid (WIA pas vanaf 35%)
* versnelde acceptatie door tele-acceptatie
* flexibele provisie, provisieloos afsluiten mogelijk

Wat verzekert u?
Met de REAAL Werknemers AOV verzekert u een inkomensaanvulling bij arbeidsongeschiktheid.

AOV-begrippen Werknemers AOV van REAAL
Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid, stelt REAAL de mate van arbeidsongeschiktheid vast. Dit gebeurt op basis van ‘passende arbeid’ (in hoeverre kunt u nog werk doen wat in lijn ligt met uw bekwaamheden, opleiding en werkervaring).

Tip: premie Werknemers AOV van REAAL fiscaal aftrekbaar
De premie voor de REAAL Werknemers AOV kunt u bij de aangifte inkomstenbelasting in mindering brengen op uw inkomen uit werk en woning (box 1). Daar staat tegenover dat u over de eventuele uitkering ook belasting betaalt. Wilt u meer weten over de fiscale aspecten? Kijk dan op belastingdienst.nl.

Hoogte uitkering Werknemers AOV van REAAL
De hoogte van de uitkering is onder andere afhankelijk van het percentage waarvoor u arbeidsongeschiktheid wordt verklaard:

Percentage arbeidsongeschiktheid en uitkering

Uitkering vs. percentage van het verzekerd bedrag

25% tot 35% 30%
35% tot 35% 40%
45% tot 35% 50%
55% tot 35% 60%
65% tot 80% 72,5%
80% tot en met 100% 100%

Download
Brochure werknemers AOV Reaal

Andere Reaal AOV verzekeringen:
Reaal UNIM PLUS AOV
Reaal Ondernemers AOV
REAAL Uitgaven AOV
REAAL UNIM AOV


Wilt u meer informatie of deze AOV verzekering afsluiten? Neem contact met ons op.

U kunt ook een gratis AOV offertevergelijk aanvragen.