Gunstige wijzigingen voorwaarden Amersfoortse AOV

vrijdag, 31 januari 2020


Gunstige wijzigingen voorwaarden Amersfoortse AOV

Per 30 januari 2020 heeft de Amersfoortse Verzekeringen gunstige wijzigingen voor de klant aangebracht in de polisvoorwaarden van de AOV. Zo bieden zij de mogelijkheid voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid in het eerste jaar en worden de voorwaarden van alle AOV’s grotendeels gelijkgetrokken. De nieuwe polisvoorwaarden gelden voor alle nieuwe AOV-klanten van De Amersfoortse. Wijzigen in de polisvoorwaarden zijn:

• De verzekerde krijgt de keuze voor premievrijstelling in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid (rubriek A) na de eigen risicoperiode. Bij de Langer Mee AOV wordt dit al toegepast.
• De opzegtermijn van is versoepeld. Als de verzekeringnemer kiest voor een contractduur van 1 jaar dan is de verzekering vanaf de eerste dag dagelijks opzegbaar (zonder opzegtermijn). Als er voor een langere contractperiode wordt gekozen, dan is de verzekering na het aflopen van de contract¬duur dagelijks opzegbaar.
• Taakverschuivingen binnen de onderneming zijn uit de definitie van arbeidsongeschiktheid gehaald.

Daarnaast zijn de voorwaarden van de AOV 2.5 en Langer mee AOV (grotendeels) gelijkgetrokken met de AOV en de Flexibele AOV. Deze wijzigingen zijn:
• De verzekerde heeft recht op ondersteuning en advies van een gecertificeerde arbeids¬deskundige tijdens de sluimerperiode.
• De dekking voor de zwangerschapsuitkering gaat in op het moment dat de eerste dag van de zwangerschap na de ingangsdatum van de polis ligt.
• Wanneer een second opinion wordt uitgevoerd is de uitkomst bindend.
• Het verzekerde bedrag mag na een herstelperiode van 3 maanden worden verhoogd. Deze herstelperiode was voorheen 6 maanden.
AOV 2.5: Jaarlijks mogen de preventieve diensten (de Gezondheidscheck en het Ondernemers¬profiel) kosteloos worden afgenomen. Dit was voor de Langer Mee AOV al goed geregeld.

Tot slot zijn er een aantal overige aanpassingen voor al de AOV’s van de Amersfoortse:
• Zij bieden een voorlopige ongevallendekking aan als er geen voorlopige dekking voor arbeids¬ongeschiktheid wordt geboden. Dit geldt bijvoorbeeld als de verzekerde bij de aanvraag gebruik maakt van het recht om het advies van de medisch adviseur eerder te ontvangen dan De Amersfoortse.
Stapt de klant over naar een ander product? Dan geeft hij op de verkorte gezondheidsverklaring toestemming om eerdere medische gegevens te raadplegen

Hier kunt u uw vrijblijvende Offerte aanvragen

« Terug naar nieuwsoverzicht