AOV Productenwijzer

In het Dossier AOV is een Productenwijzer arbeidsongeschiktheidsverzekeringen opgenomen met directe doorlinks naar de voorwaarden.

Het Dossier AOV is onderdeel van het zojuist verschenen vakblad Branche in Beweging.

De Clarus-classificatie van Adfiz is in de productenwijzer overgenomen met een iets andere rangschikking. Daardoor is in één oogopslag duidelijk of het gaat om een sommen- of schadeverzekering.

De AOV producten zijn verder gerangschikt op arbeidscriterium, volledigheid van de dekking en andere eigenschappen.

De productenwijzer zal regelmatig worden bijgesteld en uitgebreid op basis van gegevens die verzekeraars en Clarus (in een volgende versie) verstrekken.

Zie de Productenwijzer in het vakblad Branche in Beweging via deze link.

(Bron: Findinet.nl. Productenwijzer AOV.)


Classificatie Adfiz