AOV als sommenverzekering of schadeverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is in 2 varianten te verkrijgen: sommenverzekering of schadeverzekering.

Er zijn maar weinig echte sommenverzekeringen in de markt. Veelal is er sprake van correctie of moet een verminderd verzekerbaar belang alsnog worden gemeld.

Het begrip sommen- en schadeverzekering in AOV land is erg verwarrend, dat wil zeggen dat er veel AOV-verzekeraars, in meer of mindere mate, aan hun schade AOV sommenelementen hebben toegekend, waarbij de rechtspraak vaak duidelijkheid moet bieden of het nu een schade- of sommenverzekering is.

Wikepedia vermeld in grote lijnen het volgende:
In de basis zit het verschil tussen zuiver sommen danwel schadeverzekeringen in het doel. Bij een schadeverzekering komt deze tot uitkering om opgelopen schade te vergoeden, bij een sommenverzekering an sich wordt het vooraf afgesproken bedrag uitgekeerd bij een gedekte gebeurtenis. Hier hoeft dus geen financieel nadeel te zijn. Objectief vaststellen van de schade is daardoor lastig.

De wet
De wetgever heeft hierbij wel duidelijkheid gemaakt in wetgeving van 1 januari 2006 en hierbij expliciet een onderscheid gemaakt in een afdeling schadeverzekeringen (afdeling 2) en sommenverzekeringen (afdeling 3).

Art 7:964 BW: Sommenverzekering is de verzekering waarbij het onverschillig is of en in hoeverre met de uitkering schade wordt vergoed. Zij is slechts toegelaten bij persoonsverzekering en bij verzekeringen welke daartoe bij algemene maatregel van bestuur, zo nodig binnen daarbij vast te stellen grenzen, zijn aangewezen.

Bekijk Classificatiesysteem AOV volgens Adfiz

Wat is het verschil tussen een sommenverzekering AOV en schadeverzekering AOV?

De traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een schadeverzekering
In deze variant vindt er alleen een uitkering plaats, als er sprake is van inkomstenderving als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval, welke medisch aantoonbaar is. Is er geen of beperkte inkomstenverlies vast te stellen, dan zal de uitkering (kunnen) worden gekort.

De sommenverzekering AOV kent geen inkomenscorrectie
In deze variant moet bij aantoonbare arbeidsongeschiktheid de verzekering uitkeren conform de dekking op de polis. Deze duidelijkheid spreekt de meeste DGA’s en zelfstandigen natuurlijk aan.

Voordeel verschillen sommenverzekering en schadeverzekering variant AOV
Een AOV-sommenverzekering biedt enkele verschillen ten opzichte van een AOV-schadeverzekering. Dit verschil zit in de controle van het inkomen en het te verzekeren bedrag. Bij een AOV gebaseerd op een een sommenverzekering zal een verzekeraar géén correctie van de verzekerde bedrag(en) toepassen en/of het inkomen periodiek toetsen.

Risicoverschillen tussen sommenverzekering en schadeverzekering bij AOV
Is uw gezondheid in de loop der jaren afgenomen, dan kunt u niet zomaar meer overstappen naar een verzekeraar met een stabiel premiebeleid. Mogelijk accepteert men u elders niet meer vanwege uw leeftijd. Een ander gevaar wat op de loer ligt, is dat de “nieuwe” sommenverzekeraars mogelijk een kritischer houding gaan aannemen op de beoordeling mate van arbeidsongeschiktheid.

Aanbieders arbeidsongeschiktheidsverzekering als sommenverzekering:

Aegon AOV Zelfstandigen
Amersfoortse Vaste Bedragen AOV Agrarische sector
Generali AOV Exact
De Goudse Ondernemers AOV
MOVIR AOV
Nationale Nederlanden Basis-AOV
Nationale Nederlanden Instap-AOV
Nationale Nederlanden Keuze-AOV
Nationale Nederlanden Volledige-AOV
Reaal Ondernemers AOV
REAAL UNIM Plus AOV