Begrip Passende arbeid bij AOV

Passende arbeid

Er is sprake van ongeschiktheid voor passende arbeid indien de verzekerde voor een bepaald percentage niet in staat is tot het verrichten van de werkzaamheden, die voor zijn krachten en bekwaamheden zijn berekend en die, gelet op zijn opleiding en vroegere werkzaamheden, in redelijkheid van hem kunnen worden verlangd. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een verminderde kans op het verkrijgen van arbeid. Er wordt beoordeeld in hoeverre een verzekerde ongeschikt is voor het verrichten van arbeid welke past bij zijn opleiding en ervaring.


Wilt u meer informatie over het afsluiten van de door u gekozen AOV verzekering zonder provisie? Neem contact met ons op.

U kunt een gratis AOV offerte aanvragen van de goedkoopste AOV van uw keuze zonder provisie.

Bekijk hier de hele AOV begrippenlijst.