Begrip Beroepsarbeidsongeschiktheid bij AOV

Beroepsarbeidsongeschiktheid

De mate waarin een verzekerde zijn eigen beroep niet meer kan uitvoeren. Er is sprake van beroepsarbeidsongeschiktheid indien de verzekerde voor een bepaald percentage ongeschikt is tot het verrichten van de werkzaamheden verbonden aan zijn op het polisblad vermelde beroep, zoals dat voor deze beroepswerkzaamheden in de regel en redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een verminderde kans op het verkrijgen van arbeid.

Wilt u meer informatie over het afsluiten van de door u gekozen AOV verzekering zonder provisie? Neem contact met ons op.

U kunt een gratis AOV offerte aanvragen van de goedkoopste AOV van uw keuze zonder provisie.

Bekijk hier de hele AOV begrippenlijst.