Begrip arbeidsongeschiktheid bij AOV

Arbeidsongeschiktheid

Beperking in functioneren van de verzekerde door objectief medisch vast te stellen stoornissen in relatie tot ziekte of ongeval. Er is sprake van arbeidsongeschiktheid indien er in directe relatie tot ziekte of ongeval objectief medisch vast te stellen stoornissen bestaan, waardoor verzekerde ongeschikt is tot het verrichten van arbeid.

Wilt u meer informatie over het afsluiten van de door u gekozen AOV verzekering zonder provisie? Neem contact met ons op.

U kunt een gratis AOV offerte aanvragen van de goedkoopste AOV van uw keuze zonder provisie.

Bekijk hier de hele AOV begrippenlijst.