Klaverblad Arbeidsmogelijkheden AOV

klaverblad verzekeringen

De Klaverblad Arbeidsmogelijkheden AOV maakt een onderscheid in een beoordeling tijdens het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid en de periode daarna. Ook bij deze arbeidsongeschiktheidsverzekering van Klaverblad wordt u begeleid door een re-integratiedeskundige.

Basis voor de uitkering Klaverblad Arbeidsmogelijkheden AOV
* het eerste jaar wordt u beoordeeld op uw eigen werkzaamheden.
* is de arbeidsongeschiktheid ontstaan of toegenomen voor uw 50e verjaardag, dan wordt gekeken naar werkzaamheden die gezien uw ervaring, kennis, opleiding en bekwaamheden van u kunnen worden verlangd.
* bent u hiervoor ten minste 25% arbeidsongeschikt, dan wordt alleen nog rekening gehouden met de werkzaamheden binnen uw eigen bedrijf.

Premie Klaverblad Arbeidsmogelijkheden AOV
Door verschillende keuzemogelijkheden (bijvoorbeeld voor de eigenrisico-termijn, eindleeftijd en premiebetalingstermijn) heeft u zelf invloed op de hoogte van de premie. Bereken uw premie

Speciaal voor agrariërs: de 'vaste bedragen-AOV'
* de Klaverblad Arbeidsmogelijkheden AOV kent een speciale variant voor agrariërs.

Het inkomen van agrariërs kan van jaar tot jaar behoorlijk variëren, bijvoorbeeld als gevolg van een mislukte oogst, een epidemie als de vogelgriep of wijzigingen in de regelgeving.

Daarom biedt Klaverblad extra zekerheid voor agrariërs door middel van de 'vaste bedragen-AOV' (sommenverzekering).

Bij deze verzekering wordt in het geval van arbeidsongeschiktheid uitgegaan van een vast bedrag als inkomen; de inkomsten van de afgelopen jaren hebben dus geen invloed op de hoogte van de eventuele uitkering.

Voor de exacte omschrijving van de dekking bekijk de polisvoorwaarden .

Wilt u meer informatie of deze AOV verzekering afsluiten? Neem contact met ons op.

U kunt ook een gratis AOV offertevergelijk aanvragen.