Compagnonsverzekering bij overlijden

Een compagnonsverzekering is een overlijdensriscioverzekering voor compagnons onderling. Via de compagnonsverzekering ontvangt de vennoot van een onderneming of maatschap een bedrag ineens vanuit de overlijdensrisicoverzekering.

De compagnonsverzekering sluiten de samenwerkende ondernemers op elkaars leven. Op deze wijze is de uitkering niet met erfbelasting belast. Er wordt zo immers niets aan de nalatenschap onttrokken.

Bij overlijden van de verzekerde compagnon, keert de verzekering geld uit aan de overblijvende compagnon(s).

Met de uitkering kunnen de overblijvende compagnons het aandeel dat de overleden compagnon in het bedrijf had, overnemen van zijn erfgenamen. Hiermee wordt voorkomen dat de liquiditeitspositie van het bedrijf in gevaar komt.

De compagnonsverzekering is een belangrijke overlijdensrisicoverzekering (orv) voor ondernemers.

Ook voor ondernemers die al een compagnonsverzekering hebben, kan een premievergelijking interessant zijn. De premies van overlijdensrisicoverzekeringen zijn sterk gedaald de afgelopen jaren. Daarom kan een goedkopere compagnonsverzekering een uitkomst bieden voor besparing.

Voordelen compagnonsverzekeringen

* Provisievrij afsluiten mogelijk
* Snelle afwikkeling
* Geen successierechten
* Voor nieuwe én bestaande ondernemingen en maatschappen
* Gunstig tarief voor niet-rokers
* Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren

Wij vergelijken voor u de 25 goedkoopste compagnonsverzekeringen. Ook zonder provisie.

premie Compagnonsverzekering

verzekerd bedrag
looptijd in jaren
premiebetaling per
soort risicodekking
geboortedatum verzekerde
geslacht verzekerde
lengte verzekerde (cm)
gewicht verzekerde (kg)
rookgedrag verzekerde
beoogde ingangsdatum
EB-kortingscode (optie)
combineren met AOV
email voor verzending
telefoonnummer (voor evt korte vraag)
 

Velden gemarkeerd met een * dienen altijd ingevuld te worden.