Reaal werknemers AOV zonder provisie

dinsdag, 16 februari 2010

U bent een individuele werknemer en wilt inkomen verzekeren als aanvulling op de WIA. De Reaal Werknemers AOV maakt dat mogelijk. Reaal werknemers AOV, provisieloos afsluiten kan voor deze goedkoopste AOV verzekeringen van Reaal via ons.

Kenmerken Werknemers AOV van REAAL?
* één verzekering voor u en uw partner
* beoordeling op basis van passende arbeid, WIA hanteert gangbare arbeid.
* recht op uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid (WIA pas vanaf 35%)
* versnelde acceptatie door tele-acceptatie
* flexibele provisie, provisieloos afsluiten mogelijk

Wat verzekert u?
Met de REAAL Werknemers AOV verzekert u een inkomensaanvulling bij arbeidsongeschiktheid.

AOV-begrippen Werknemers AOV van REAAL
Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid, stelt REAAL de mate van arbeidsongeschiktheid vast. Dit gebeurt op basis van ‘passende arbeid’ (in hoeverre kunt u nog werk doen wat in lijn ligt met uw bekwaamheden, opleiding en werkervaring).

Tip: premie Werknemers AOV van REAAL fiscaal aftrekbaar
De premie voor de REAAL Werknemers AOV kunt u bij de aangifte inkomstenbelasting in mindering brengen op uw inkomen uit werk en woning (box 1). Daar staat tegenover dat u over de eventuele uitkering ook belasting betaalt. Wilt u meer weten over de fiscale aspecten? Kijk dan op belastingdienst.nl.

Hoogte uitkering Werknemers AOV van REAAL
De hoogte van de uitkering is onder andere afhankelijk van het percentage waarvoor u arbeidsongeschiktheid wordt verklaard:

Percentage arbeidsongeschiktheid en uitkering

Uitkering vs. percentage van het verzekerd bedrag

25% tot 35% 30%
35% tot 35% 40%
45% tot 35% 50%
55% tot 35% 60%
65% tot 80% 72,5%
80% tot en met 100% 100%

Download
Brochure werknemers AOV Reaal

Andere Reaal AOV verzekeringen:
Reaal Ondernemers AOV
REAAL Uitgaven AOV
REAAL UNIM AOV


Wilt u meer informatie of deze AOV verzekering afsluiten? Neem contact met ons op.

U kunt een gratis AOV offerte aanvragen van de goedkoopste AOV zonder provisie.

« Terug naar nieuwsoverzicht