Verbetering arbeidsmobiliteit arbeidsongeschikte werknemer

donderdag, 24 januari 2013

Werknemers met gezondheidsproblemen die van baan willen wisselen, blijven inkomensbescherming genieten op basis van de pensioenregeling waarin ze deelnemen. Dat zijn het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie met elkaar overeengekomen.

Daarmee wordt volgens beide organisaties de arbeidsmobiliteit van mensen die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, verder verbeterd.

In een convenant, dat vandaag wordt ondertekend, regelen verzekeraars en pensioenfondsen het zogeheten ‘in- en uitlooprisico’ bij het switchen van een baan, zodat er geen onnodige ‘gaten’ vallen in de inkomensbescherming.

Het convenant heeft betrekking op arbeidsongeschiktheidsdekking in pensioenregelingen bij zowel verzekeraars als pensioenfondsen.

Het convenant ligt in het verlengde van het Van Leeuwen Convenant dat verzekeraars eerder met patiëntenorganisaties hebben gesloten om belemmeringen bij het veranderen van werkgever weg te nemen.

Verbond en Pensioenfederatie verwachten dat de afspraken in het convenant van belang zijn voor een substantieel aantal werknemers dat jaarlijks tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid van baan verandert.

Beide koepelorganisaties zullen zich ervoor inzetten dat hun leden en sociale partners het convenant uiterlijk per 1 januari 2014 in hun pensioenregelingen overnemen.

(bron: InFinance)

« Terug naar nieuwsoverzicht