Wijzigingen AOV bij fysiotherapeuten en dierenartsen

maandag, 29 december 2014

De Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF) en de Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen (SPD) hebben hun beleid rond premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid aangepast.

Fysiotherapeuten en dierenartsen ontvangen per 1 januari 2015 alleen premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid van SPF of SPD als zij op het moment van premievrijstelling een inkomensvervangende uitkering op (ten minste) minimumloonniveau ontvangen.

Deze wijziging is van grote invloed op de inkomenszekerheid van fysiotherapeuten en dierenartsen.

Wijziging situatie

De pensioenfondsen sluiten met deze tweede voorwaarde aan op het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 in artikel 1a (zie ook wetten overheid.

Wat zijn de gevolgen?

Voor zelfstandige fysiotherapeuten en dierenartsen is geen sociaal vangnet. Dit betekent dat zij een AOV moeten sluiten om aanspraak te kunnen maken op premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid bij het pensioenfonds.

Fysiotherapeuten en dierenartsen in loondienst kunnen aanspraak maken op de WIA bij arbeidsongeschiktheid. Maar dit betekent niet dat zij verzekerd zijn van een inkomen op minimumloonniveau. Dit is onder andere het geval als men (op basis van gangbare arbeid) gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt verklaard en men de restverdiencapaciteit niet in kan vullen. Een aanvullende verzekering kan hier ook raadzaam zijn.


« Terug naar nieuwsoverzicht