Contractstermijnen Generali Inkomensverzekeringen

Veelgestelde vragen over contractstermijnen Generali zijn hieronder gebundeld tot de meest relevante vragen in relatie tot arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (aov) van Generali.

Welke contractstermijnen kan ik kiezen bij Generali?

Vanaf 1 januari 2010 hanteert Generali voor o.a. de volgende verzekeringen een contractduur van één jaar:
* Particuliere inkomensverzekeringen
* Zakelijke inkomensverzekeringen (met uitzondering van verzuimverzekeringen, daarvoor geldt standaard een contractstermijn van drie jaar)

Na de eerste contractstermijn wordt de verzekering automatisch omgezet in een verzekering voor onbepaalde tijd die voor de verzekeringnemer dan schriftelijk opzegbaar is met inachtneming van een opzegtermijn van één maand per de 31e dag. Voordat een contractstermijn afloopt informeren zij u over de contractstermijn voor onbepaalde tijd en de opzeggingsmogelijkheid.

Wat zijn de voor- en nadelen van een contractstermijn van één jaar?

Premie
Bij Generali heeft de contractstermijn geen invloed op de hoogte van de premie. Dus een verzekering met een
contractstermijn van één jaar is gelijk aan de jaarpremie van een verzekering met een langere contractstermijn. Als uw verzekering wordt omgezet naar een direct opzegbare verzekering met een contractstermijn voor onbepaalde tijd dan heeft dit geen nadelige gevolgen voor de hoogte van uw premie.

Opzegbaarheid
Een verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde periode. Deze periode noemen zij de contractstermijn. U bent, net als Generali, gedurende de contractstermijn gebonden aan de rechten en plichten zoals die staan beschreven in de verzekeringsovereenkomst. Op een aantal zeer specifieke situaties na is het niet mogelijk om een verzekeringsovereenkomst gedurende de contractstermijn te beëindigen. Conform de Algemene voorwaarden geldt voor u een opzegtermijn van één maand. Als Generali de verzekering opzegt geldt een opzegtermijn van twee maanden.

Waarom geldt voor verzuimverzekeringen een contractstermijn van drie jaar?
De verzuimverzekeringen hebben standaard een contractstermijn van drie jaar. In de markt voor verzuimverzekeringen is een meerjarig contract vrijwel standaard.

Kan ik mijn lopende verzekeringen per 1 januari 2010 direct opzeggen?
Nee. Verzekeringen die u voor 1 januari 2010 bij Generali heeft afgesloten behouden de contractstermijn zoals die is vastgelegd in uw verzekeringsovereenkomst. Als uw contractstermijn na 1 maart 2010 afloopt, wordt uw verzekering omgezet in een verzekering voor onbepaalde tijd die u met inachtneming van een opzegtermijn van één maand dagelijks schriftelijk kunt opzeggen. U ontvangt van Generali tijdig bericht als de contractstermijn van uw verzekering wordt omgezet naar onbepaalde tijd.

Mijn verzekering is al stilzwijgend verlengd voor 1 januari 2010, maakt dit uit?
Nee. Voor een verzekering die al (meerdere malen) (stilzwijgend) is verlengd geldt dat deze na afloop van de huidige contractstermijn wordt omgezet naar een verzekering met een contractstermijn voor onbepaalde tijd. U heeft vanaf dat moment het recht om uw verzekering schriftelijk op te zeggen met een opzegtermijn van één maand. Voordat een contractstermijn afloopt informeert Generali u over de contractstermijn voor onbepaalde tijd en de opzegbaarheid.

Lees ook:
Generali Opbouw AOV en Opbouw AOV Extra
Generali AOV Exact
Generali AOV Extra